’The full concretisation of multifaceted volume/Den allsidiga volymens fulla konkretisering’
Kapitel i bok, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07