’The full concretisation of multifaceted volume/Den allsidiga volymens fulla konkretisering’
Kapitel i bok, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930/Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad, red. Atli Seelow

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13