Ett höghuskluster i centrum – varför då?
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

7

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07