Vi ser förändringen som det givna/Claes Caldenby svarar
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

4

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07