Staden som figur och bakgrund
Kapitel i bok, 2003

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad