Vad är ett kollektivhus?
Doktorsavhandling, 1992

kollektivhus

utopier

Sovietisk arkitektur

modernism

Svensk arkitektur

urbanism

Författare

Claes Caldenby

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Ämneskategorier

Arkitektur

ISBN

91-7032-708-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 873

Mer information

Skapat

2017-10-07