Vad är ett kollektivhus?
Doctoral thesis, 1992

kollektivhus

utopier

Sovietisk arkitektur

modernism

Svensk arkitektur

urbanism

Author

Claes Caldenby

Department of Theory and History of Architecture

Subject Categories

Architecture

ISBN

91-7032-708-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 873

More information

Created

10/7/2017