Claes Caldenby

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Method

Claes Caldenby has an interest in the history of ideas of architecture but also in its wider social and cultural context. His ambition is that his research should be relevant and readable to practising architects as well as to a broader public and not only to the research community. His field of research has been mainly 20th C architecture, starting with studies of Soviet 1920s architecture and later on focusing on Swedish post-war architecture, including both building design and urban design.

Source: chalmers.se

Projects

2015–2017

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: Fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige

Claes Caldenby Method
Riksbankens jubileumsfond - The swedish foundation for humanities and social sciences

There might be more projects where Claes Caldenby participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.

Publications

2016

Architecture and Engineering - 10 Years Anniversary Book

Claes Caldenby, Oscar Borgström, Karl-Gunnar Olsson et al
Other
2016

Interpretation and guidance

Claes Caldenby,
Chalmers School of Architecture Yearbook
Chapter in monograph, book
2016

Architecture at Chalmers 1856–2016/Arkitektur på Chalmers 1856–2016

Claes Caldenby,
Chalmers School of Architecture Yearbook
Chapter in monograph, book
2016

Tingens oskuld

Claes Caldenby,
Arche (54-55)
Journal/newspaper article
2016

Lewerentz och skönhetens tillflyktsort/Lewerentz and the haven of beauty

Claes Caldenby,
S:t Petri 50 år: kontext, fragment och influenser/Lewerentz’s St Petri at 50: context, fragments, and influence, Matthew Hall, Hansjörg Göritz (red)
Chapter in monograph, book
2016

’The full concretisation of multifaceted volume/Den allsidiga volymens fulla konkretisering’

Claes Caldenby,
Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930/Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad, red. Atli Seelow
Chapter in monograph, book
2016

Egnahemsrörelse mot emigration?

Claes Caldenby,
archileaks.se/redaktionellt/egnahmesrörelse-mot-emigration 2016-05-31
Journal/newspaper article
2016

Arkitekturen som källmaterial till samhällets historia

Claes Caldenby,
Respons (1)
Journal/newspaper article
2016

”Gustaf Adolfs Torg”, ”Rådhuset”, ”Börsen, Stadshuset och Wenngrenska huset”, ”Göteborgs Centralpost”, ”Televerket”

Claes Caldenby,
Hus, människor, minnen: Om byggnadsminnen i Västra Götalands län
Journal/newspaper article
2016

The reception of Lewerentz’ work

Claes Caldenby,
Architecture and Urbanism. Vol. 16 (1)
Journal/newspaper article
2016

Göteborgs ideologiska landskap

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2016

Vår tids rädsla för allvar

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2016

Nödens lagar

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2016

Rum för alla

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2016

Gemensamma rum

Claes Caldenby,
ark (6)
Journal/newspaper article
2016

Den praktiske Lewerentz

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2016

Hus som överlever

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2016

Lewerentz

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2016

Det var en gång en frihetlig tradition

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2016

Guldkant på förorten

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2016

Le Corbusier och miljonprogrammet

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal/newspaper article
2016

Johansson-arkitektur

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal/newspaper article
2016

Varför tveka om mer kunskap?

Claes Caldenby, Eva Glader, Einar Hansson et al
Göteborgs-Posten, för Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige (26.9)
Journal/newspaper article
2016

Heden tillhör göteborgarna – Spola bostadsplanerna!

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 11.4
Journal/newspaper article
2016

Den odisciplinerade praktiken: Arkitekturkunskapen och bebyggelsehistorien

Claes Caldenby,
Bebyggelsehistorisk tidskrift (72)
Scientific journal article - non peer reviewed
2016

AT tio år/AT ten years

Claes Caldenby,
Monograph, book - edited
2016

The reception of lewerentz's work

Claes Caldenby,
A + U. Architecture and Urbanism (544), p. 186-195
Scientific journal article - peer reviewed
2015

AHA! festival 2015

Anna Maria Orru, Peter Christensson, Claes Caldenby et al
Other
2015

Motkultur

Claes Caldenby,
Arche, p. 52–53
Journal/newspaper article
2015

Modernismen

Claes Caldenby,
Thorbjörn Andersson m fl (red) Södra Ängby: Modernism arkitektur landskap
Chapter in monograph, book
2015

Recension av John Sjöström Vardagens arkitekter och John Sjöström Stad och bostad

Claes Caldenby,
Bebyggelsehistorisk tidskrift (69)
Journal/newspaper article
2015

Oförargligt brutalt Stockholm

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2015

Folkhemsk fristad

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2015

Andras andra berättelser

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2015

Ett höghuskluster i centrum – varför då?

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2015

Baedeker och Tredje riket jämte Polen

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2015

Så fick centrum sin stadskänsla

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2015

Tektonik i brådskans tid

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2015

Hva er arkitektur

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2015

Vi ser förändringen som det givna/Claes Caldenby svarar

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2015

Göteborg rullar ut rutnät

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2015

Alltför enkel retorik om en tät, grön och blandad stad

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten (3.11)
Journal/newspaper article
2015

Malmö har inte lagt sig platt för fastighetsägarna

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten (17.9)
Journal/newspaper article
2015

Upprepa inte 1960-talets misslyckade exploateringar

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten (1.9)
Journal/newspaper article
2015

Lyssna till fler än täthetsivrarna

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten (10.2)
Journal/newspaper article
2015

Stadsplanering kräver kunniga politiker

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten (21.1)
Journal/newspaper article
2015

Construction History in Scandinavia

Claes Caldenby,
Antonio Becchi, Robert Carvais & Joel Sakarovitch (eds) Histoire de la construction: Un méridien européen / Construction History: A European Meridian, Association francophone d’histoire de la construction
Chapter in monograph, book
2015

Kritisk empiri: Ett historiografiskt perspektiv

Claes Caldenby,
Nordlit. Vol. Elin Haugdal m fl (red) Berørt av bygninger (36)
Scientific journal article - non peer reviewed
2015

Lars-G och skolarkitekturen

Claes Caldenby,
Monograph, book
2015

Göteborgs rådhus

Claes Caldenby, Caroline Losman,
Monograph, book
2014

AHA! festival 2014

Anna Maria Orru, Peter Christensson, Claes Caldenby et al
Other
2014

Die Logik der Architektur

Claes Caldenby,
Werk, Bauen + Wohnen (12), p. 15–20
Journal/newspaper article
2014

A loyal architecture? Ralph Erskine and the Nordic way

Claes Caldenby,
arq : Architecture research quarterly. Vol. 18 (3), p. 234–244
Scientific journal article - peer reviewed
2014

Material Culture, Making Discipline: Architecture and the Ever-Contemporary Past

Claes Caldenby,
Architecture, Photography and the Contemporary Past, Art and Theory Publishing
Journal/newspaper article
2014

Arkitektur angår alla

Claes Caldenby,
http://konstframjandet.se/projekt/vad-ar-konstbildning-dig/arkitektur-angar-alla/ 2014
Journal/newspaper article
2014

Om arkitektur

Claes Caldenby,
http://www.konstmuseetinorr.se/OM 2014
Journal/newspaper article
2014

Valuing everyday life

Claes Caldenby,
Once in a Lifetime: City-building after Disaster in Christchurch, Freerange Press
Chapter in monograph, book
2014

Trieste i kvadrat

Claes Caldenby,
Arche (46-47)
Journal/newspaper article
2014

Reell byggnadskonst och svensk

Claes Caldenby,
Masthuggs församlingsblad (1)
Journal/newspaper article
2014

Gammal är äldst. Och beprövat hållbar

Claes Caldenby,
blogg www.socialhallbarhet.se 12 mars
Journal/newspaper article
2014

Om det som gått förlorat

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2014

Eftertraktad tidlöshet

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2014

Ensam i sitt slag

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2014

Nybyggd by

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2014

Utopiernas återkomst

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2014

Bortom stjärnorna

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2014

Öppet stadshus?

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2014

Bildningslykta

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2014

Är staten ett särintresse?

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2014

Arabvärlden i vänteläge

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal/newspaper article
2014

Introduction

Andrej Slávik, Claes Caldenby, Julia Tedroff et al
Architecture, Photography and the Contemporary Past, p. 10-16
Chapter in monograph, book
2014

Architecture, Photography and the Contemporary Past

Claes Caldenby, Andrej Slávik, Julia Tedroff et al
Monograph, book - edited
2013

Hans Hedlund och den svenska arkitekturscenen kring 1900

Claes Caldenby,
Håkan Lindqvist Göteborgsarkitekten Hans Hedlund 2013
Chapter in monograph, book
2013

Barnets århundrade: En arkitekturhistoria

Claes Caldenby,
Arche (44-45)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Snedstrecksarkitektur/Slash architecture

Claes Caldenby,
Sveriges naturum, Tomas Lauri (red)
Chapter in monograph, book
2013

Förord

Claes Caldenby,
Ola Nylander, Svensk bostad 1850–2000, Studentlitteratur
Chapter in monograph, book
2013

Ikonarkitekturens psykologi

Claes Caldenby,
Arche (42-43)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Professionaalne arhitektuur/A professional architecture

Claes Caldenby,
Noore arhitekti preemia/Young Architect Prize, Eesti Arhitektidi Liit/Union of Estonian Architects
Chapter in monograph, book
2013

Kulturell hållbarhet

Claes Caldenby,
Hållbarhetens villkor, Henrik Teleman (red), Bokförlaget Arena
Chapter in monograph, book
2013

Punkthus i skogen – rätt hus på fel plats

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Cover på klassiker

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Hållbarheten blottlagd

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Atelier Kempe Thill

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Älvstaden

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Det är stor skillnad med arkitekter i ledningen

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Stad i rörelse

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Ny jargong är nödvändig: Replik

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Dekorerat skjul

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (4)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Öppen historia

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (4)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Kulturen på hörnet

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (3)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Berättelsen om betongen

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

På snedstrecket

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Finlir med detaljerna

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Försvunnen historia

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2013

Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs

Claes Caldenby, Ola Wedebrunn,
Monograph, book
2013

Framsynt efterord

Berglund Ylva, Ylva Blank, Claes Caldenby et al
Mellanrum. Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg, p. 192
Chapter in monograph, book
2012

Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs

Claes Caldenby, Ola Wedebrunn,
Monograph, book - edited
2012

Bruno White arkitekter

Claes Caldenby,
Monograph, book
2012

Sånt som händer

Claes Caldenby, Peter Christensson,
Chalmers arkitektur 2012
Chapter in monograph, book
2012

Arkitektoniska innovationer

Claes Caldenby,
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, Vinnova Rapport VR 2012:09
Chapter in monograph, book
2012

Planerandets paradoxer: Intervju med Sara Westin

Claes Caldenby, Per Magnus Johansson, Johan Linton et al
Arche. Vol. 2012 (40-41)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Tibro on the architectural map

Claes Caldenby,
Brittgården: a residential area by Ralph Erskine in Tibro
Chapter in monograph, book
2012

Tibro på arkitekturkartan

Claes Caldenby,
Brittgården: ett bostadsområde, av Ralph Erskine i Tibro, Tibro kommun. Vol. 2012, p. 85
Chapter in monograph, book
2012

Nordic-Baltic Experiences: Survival of Modern

Claes Caldenby,
Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs. Vol. 2012
Chapter in monograph, book
2012

På tal om arkitektur

Claes Caldenby,
månadens tanke på Arkus hemsida, www.arkus.se, i februari 2012.
Journal/newspaper article
2012

Vi valde att bejaka historien

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Sustainable urbanism and beyond

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Under samma tak

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Efter industrialismen: Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950–2005

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Höjdenvändan Lerum

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Slottsberget Västra Frölunda

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Det lyckliga Norden – alltför konfliktfritt

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Trevlig tillväxt eller för lite av allt

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Så nordiskt, så rätt i tiden

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (4)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Tre projekt manifesterar manifestet i Virserum

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (3)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Den levande väggen. Färg och arkitektur i svenskt 1970-tal

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Nordic Journal of Architecture

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

I striden om verkligheten blir alternativen nödvändiga

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Svensk arkitektur på spanska

Claes Caldenby,
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap. Vol. 2012 (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2012

Chalmers Arkitekturs Årsbok 2012

Claes Caldenby, Ola Nylander, Matts Heijl et al
Monograph, book - edited
2011

[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur. Andra, omarbetade och utvidgade utgåvan.

Claes Caldenby, Fredrik Nilsson,
Monograph, book
2011

Chalmers Arkitekturs årsbok 2011

Claes Caldenby, Ola Nylander, Lotta Särnbratt et al
Monograph, book - edited
2010

Årsbok Chalmers Arkitektur 2010

Claes Caldenby, Peter Christensson, Matts Heijl et al
Monograph, book
2009

Arkitekturen och akademin

Johan Linton, Claes Caldenby, Per Magnus Johansson et al
Psykoanalytisk Tid/Skrift (28-29)
Journal/newspaper article
2009

Årsbok Chalmers Arkitektur 2009

Claes Caldenby, Matts Heijl, Marianne Ohlander et al
Monograph, book
2008

The university-city interface

Claes Caldenby,
Univer-City. Bo Larsson (ed) Sekel Bokförlag
Chapter in monograph, book
2008

Det jævne og utålmodigheden

Claes Caldenby,
Arkitektur DK (6)
Journal article - popular science
2008

Gårdsten Housing Area

Claes Caldenby,
The Challenge of Change, docomomo/Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
Chapter in monograph, book
2008

Faculty of Pedagogy, Mölndal

Claes Caldenby,
The Challenge of Change, docomomo/Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
Chapter in monograph, book
2008

Göteborg Law Courts Extension

Claes Caldenby,
The Challenge of Change, docomomo/Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
Chapter in monograph, book
2008

The Challenge of Change

Claes Caldenby, Lotta Lander, Timo Tuomi et al
The Challenge of Change, docomomo/Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture
Chapter in monograph, book
2008

Public fiction

Claes Caldenby,
Camino (7)
Journal/newspaper article
2008

Vad bör göras? Arkitekturhistorien och arkitektpraktiken

Claes Caldenby,
Konsthistorisk tidskrift. Vol. 77 (1-2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2008

Mästarprov i byggnadskonst

Claes Caldenby,
Looking at European architecture: a critical view. Irena Murray & Christophe Pourtois (ed)
Chapter in monograph, book
2008

Von der Ikone zum Blinddarm?

Claes Caldenby,
werk, bauen + wohnen (3)
Scientific journal article - non peer reviewed
2008

Varför vinner Wingårdh?

Claes Caldenby,
Planera Bygga Bo (2)
Journal/newspaper article
2008

Arkitektur-i-ord

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal article - popular science
2008

On span and space

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal article - popular science
2008

Allt fast förflyktigas

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal article - popular science
2008

Åter till verkligheten

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal article - popular science
2008

Museer på museum

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal article - popular science
2008

Betong i arkitekturen: gestaltning och teknik 1930–1980

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal article - popular science
2008

Till historien om arkitekturhistorien

Claes Caldenby, Johan Mårtelius,
Arkitektur (5)
Journal article - popular science
2008

Guldläge med sorgkant

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal article - popular science
2008

Critical Modernism: Where is Post-Modernism going?

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal article - popular science
2008

Bärkraft med attityd

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal article - popular science
2008

Byggandets logik, och naturens

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal article - popular science
2008

Spotta inte på arkitekten Asplund

Claes Caldenby,
Svenska Dagbladet 10.3 2008
Journal/newspaper article
2008

Det finns hopp om arkitekturen

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 20.11 2008
Journal/newspaper article
2008

Vi behöver kunna gå på två händer

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 6.9 2008
Journal/newspaper article
2008

Arkitekter måste lära av historien

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 10.6 2008
Journal/newspaper article
2008

Visioner viktigare än någonsin

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 19.2 2008
Journal/newspaper article
2008

Kvalitetskultur med både visioner och vardagsliv

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 26.1 2008
Journal/newspaper article
2008

Härlanda kyrka: En vandring genom byggnadshistoria och arkitektur i en kyrka med budskapet i väggarna

Claes Caldenby, Arne Johansson, Karin Coxner Ringlander et al
Monograph, book - popular science
2008

Upptäck Hisingen!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter et al
Monograph, book - popular science
2007

Cenerentola a Stoccolma/Cinderella in Stockholm

Claes Caldenby,
Gio Ponti a Stoccolma: L’Istituto Italiano di Cultura, C. M. Lerici
Chapter in monograph, book
2007

Högskolan och staden Karlskrona

Claes Caldenby,
www.bth.se/huvudcampus 23.9 2007
Journal/newspaper article
2007

Docomomo Sweden

Claes Caldenby, Johan Mårtelius,
Modern Baltic Heritage: Small Houses, Museum of Finnish Architecture
Chapter in monograph, book
2007

3000 years of design, engineering and construction

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Det fjärde Rom?

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Werk, Bauen + Wohnen

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Housing, Theory and Society

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Bauwelt

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Archplus

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Arkitekturens långa svans

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Arkitekturens ensamhet

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Brutal betong

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Upplevelseindustrins turistmiljöer

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Concrete vaulted construction in Imperial Rome

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Kvinnliga arkitekter

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Vad betyder Gårdsten?

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Engagemang!

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Nya Pedagogen

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Chile – finis terrae?

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Scientific journal article - non peer reviewed
2007

Rätt hus på rätt plats!

Claes Caldenby,
Göteborgs-Tidningen 6.7 2007
Journal/newspaper article
2007

Arkitektur är så mycket mer än yta

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 8.11 2007
Journal/newspaper article
2007

Konst och teknik i skön förening

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 28.7 2007
Journal/newspaper article
2007

Brist på fantasi leder till rivning

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 20.7 2007
Journal/newspaper article
2007

Mötesplatser i förvandling

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 9.3 2007
Journal/newspaper article
2007

Bilden av en möjlig lycka

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 20.1 2007
Journal/newspaper article
2007

Upptäck Västra Frölunda!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter et al
Monograph, book
2007

Funkis i Skår: Husen, livet och tiden

Claes Caldenby, Olle Anderson,
Monograph, book
2006

A bore is more

Claes Caldenby,
A10 #11 sep/oct 2006
Journal/newspaper article
2006

Zviedri uz Brivibas ielas

Claes Caldenby,
Latvijas architektura. Vol. 67 (5)
Journal/newspaper article
2006

No Geteborgas uz Rigu un atpakal

Claes Caldenby,
Latvijas architektura. Vol. 66 (4)
Journal/newspaper article
2006

Geteborgas studentu darbi Rigai

Claes Caldenby,
Latvijas architektura . Vol. 65 (3)
Journal/newspaper article
2006

Joze Plecnik. Arhitektura Perennis och Architettura Minore

Claes Caldenby,
Psykoanalytisk tidskrift (16-17)
Scientific journal article - non peer reviewed
2006

Att bygga ett land

Claes Caldenby,
Byggekunst (2)
Journal/newspaper article
2006

Kvarteret Saturnus i Växjö

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2006

Civiliserad lyx

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2006

Föreställd gemenskap

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2006

Aranäsgymnasiet i Kungsbacka

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2006

Citadellbadet i Landskrona

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2006

Excellens och elfenbenstorn

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2006

Tankar om förstadens framtid

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2006

Strävan efter ett ordnat samhälle

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2006

Resande i arkitektur

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2006

Vävskedsgatan i Lunden

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2006

Ideologiernas upplösning eller pluralism?

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2006

City branding. Varumärke och arkitektur

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal/newspaper article
2006

Accidentism Josef Frank

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal/newspaper article
2006

Nya Svinesundsbron

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal/newspaper article
2006

Fula hus har mer karaktär

Claes Caldenby,
Göteborgstidningen 4.11 2006
Journal/newspaper article
2006

Bättre stad – i stället för större

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 4.10 2006
Journal/newspaper article
2006

Nya Pedagogen ligger helt rätt

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 2.9 2006
Journal/newspaper article
2006

Gammalt och fult blev fint

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 1.7 2006
Journal/newspaper article
2006

Sensation, nej tack!

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 9.4 2006
Journal/newspaper article
2006

Asplund – ett kapitel för sig

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 30.3 2006
Journal/newspaper article
2006

Ett medieproblem!

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 25.3 2006
Journal/newspaper article
2006

Arkitektur är bäst i verkligheten

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 1.3 2006.
Journal/newspaper article
2006

Upptäck Nordost!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter et al
Monograph, book
2006

Guide till Göteborgs arkitektur

Claes Caldenby, Gunilla Linde Bjur, Sven-Olof Ohlsson et al
Monograph, book
2006

Universitetet i Göteborg: en arkitekturguide

Claes Caldenby, Marja Kleiner,
Monograph, book
2005

Kontinuitet och förnyelsE

Claes Caldenby,
Södergruppen arkitektkontor AB: 25 projekt ur 25 års verksamhet
Chapter in monograph, book
2005

Kontinuitet och förnyelse

Claes Caldenby,
Södergruppen arkitektkontor AB: 25 projekt ur 25 års verksamhet
Journal/newspaper article
2005

Skrivande + byggande = sant

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2005

Läget?

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2005

Arkitekturen i upplevelseekonomin

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2005

Kv Kostern, Göteborg

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2005

Parkhuset, Göteborg

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2005

Godhemsberget, Göteborg

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2005

Filosofens arkitektur

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal/newspaper article
2005

En djärvare stadsbyggare

Claes Caldenby,
Trottoar (1)
Journal/newspaper article
2005

Vart tog bostadsplanerna vägen?

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 24.8 2005.
Journal/newspaper article
2005

Höghusälskare, läs Jacobs!

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 19.7 2005
Journal/newspaper article
2005

Pragmatiskt

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 26.5 2005.
Journal/newspaper article
2005

Höghus vid Heden: Ett hafsigt hugskott för två miljarder kronor

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 3.4 2005
Journal/newspaper article
2005

Nya tankar om staden

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 20.3 2005.
Journal/newspaper article
2005

Lojal arkitektur

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 19.3 2005.
Journal/newspaper article
2005

60-talet i retur

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 25.1 2005.
Journal/newspaper article
2005

Upptäck Angered!

Claes Caldenby, Einar Hansson, Sanja Peter et al
Monograph, book
2005

Arkitekturen

Claes Caldenby,
Konsten 1950-1975; red. Jan Brunius et al. (Signums svenska konsthistoria; bd. 13), p. 451-526
Chapter in monograph, book
2004

Tage William-Olsson: Stridbar planerare och visionär arkitekt

Eva Rudberg, Bosse Bergman, Claes Caldenby et al
Monograph, book
2004

Å ena sidan - å andra sidan

Claes Caldenby,
Byggekunst (7)
Journal/newspaper article
2004

Upplevelse står mot upplevelse

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 8.7 2004.
Journal/newspaper article
2004

Universell Utzon

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2004

A twofold movement: Swedish architecture in the 1960s between production adapted building and the 'haven of beauty'

Claes Caldenby,
Universal versus individual: The architecture of the 1960's / Korvenmaa, Pekka , Laaksonen, Esa
Chapter in monograph, book
2004

Tummen ner för höghuset

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 15.6 2004
Journal/newspaper article
2004

Tage William-Olsson: Planner and Polemicist

Claes Caldenby,
architectural research quarterly (3/4)
Journal/newspaper article
2004

Stadsbyggandets ensamhet

Claes Caldenby,
Gunnar Leche: stadsarkitekt / Lambert, Lars
Chapter in monograph, book
2004

Sensuell realism vid Friskväderstorget

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 4.2 2004.
Journal/newspaper article
2004

Rückzug und neue Werte - Schulbau in Schweden

Claes Caldenby,
Schulen in Deutschland: Neubau und Revitalisierung
Chapter in monograph, book
2004

Piscina des Mares

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2004

Mästarprov i byggnadskonst

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 26.12 2004.
Journal/newspaper article
2004

Mumlet och ljuset

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2004

Mer behållare, mindre arkitektur, tack

Claes Caldenby,
Arkitektur (2)
Journal/newspaper article
2004

Makten över rummet

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2004

Learning and re-imagination: A Swedish perspective

Claes Caldenby,
Finnish architecture 02 03 / Kohlemainen, Aila , Blomstedt, Severi , Laaksonen, Esa
Chapter in monograph, book
2004

Kunskapsbyggandets ifrågasatta modeller

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2004

Höga hus på låg nivå

Claes Caldenby,
Göteborgs-Tidningen 4.5 2004
Journal/newspaper article
2004

Halva kungariket?: Om den svenska arkitekturens historiografi

Claes Caldenby,
Nordisk Arkitekturforskning (3)
Scientific journal article - peer reviewed
2004

God jul, husälskare!

Claes Caldenby,
Borås Tidning 28.11 2004.
Journal/newspaper article
2004

Från slum till världsarv

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 1.6 2004.
Journal/newspaper article
2004

Conjunction and context in the architecture of Peter Celsing

Claes Caldenby,
Ptah (2)
Journal/newspaper article
2004

Boa Nova Teahouse

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2004

Arkitekturskolan

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2004

Arkitekturens relativa heteronomi

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2004

Arkitekturen har oundvikligen ?

Claes Caldenby,
Trottoar (2)
Journal/newspaper article
2004

Arkitektur för kunskapstörstiga

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 17.12 2004.
Journal/newspaper article
2003

Världens bästa arkitekter träffas i Aaltos hemstad

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 23.8 2003.
Journal/newspaper article
2003

Utställningen ger eko i Göteborg än i dag

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 19.12 2003.
Journal/newspaper article
2003

Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Conference paper - peer reviewed
2003

Ta det lugnt och låt livet sätta spår

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 9.4 2003.
Journal/newspaper article
2003

Staden som figur och bakgrund

Claes Caldenby,
Göteborg: att bygga staden / Hansson, Einar
Chapter in monograph, book
2003

Sommarhus finast i Västsverige

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 8.5 2003.
Journal/newspaper article
2003

Rätt foträtt

Claes Caldenby,
Arkitektur (5)
Journal/newspaper article
2003

Oroligt om arkitektur

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 28.4 2003.
Journal/newspaper article
2003

Ordens innebörd eller språkets användning?

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2003

Nära havet vill vi bo

Claes Caldenby,
HSB Forum (1)
Journal/newspaper article
2003

Nordisk arkitektur - natur eller kultur?

Claes Caldenby,
Arkitektur (3)
Journal/newspaper article
2003

Modernist i motvind

Claes Caldenby,
Arkitektur (4)
Journal/newspaper article
2003

Modern architecture through case studies

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal/newspaper article
2003

Konsten att bygga en "god" bostad

Claes Caldenby,
GT 27.11 2003.
Journal/newspaper article
2003

(historising) Theory

Claes Caldenby,
(theorising) History in Architecture / Tostrup, Elisabeth , Hermansen, Christian
Chapter in monograph, book
2003

(historising) Theory

Claes Caldenby,
Nordisk Arkitekturforskning (4)
Scientific journal article - peer reviewed
2003

Göteborgsarkitekturens långa vågor

Claes Caldenby,
Göteborg: att bygga staden / Hansson, Einar
Chapter in monograph, book
2003

Foträta argument: Claes Caldenby svarar

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2003

Form-funktionsparadigmet i arkitekturen

Claes Caldenby,
Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2003.
Chapter in monograph, book
2003

Ett riktigt tak över huvudet

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 9.7 2003.
Journal/newspaper article
2003

Den goda staden, klustret och sprickorna

Claes Caldenby,
Arkitektur (6)
Journal/newspaper article
2003

Bland elefanter och fjärilar

Claes Caldenby,
Arkitektur (8)
Journal/newspaper article
2003

Arne Jacobsen och den absoluta modernismen

Claes Caldenby,
Arkitektur (1)
Journal/newspaper article
2003

Arkitekturen på piedestal

Claes Caldenby,
Göteborgs-Posten 20.6 2003.
Journal/newspaper article
2003

Arkitektur i Sollefteå

Claes Caldenby,
Arkitektur (7)
Journal/newspaper article
2002

[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur

Claes Caldenby, Fredrik Nilsson,
Monograph, book
1992

Vad är ett kollektivhus?

Claes Caldenby,
Doctoral thesis
1990

Konstruktivism och dekonstruktion

Claes Caldenby,
Arkitektur (3), p. 26-35
Journal/newspaper article
1989

Goteborg - Stacken, La fourmiliere La vie communautaire à la suédoise

Sten Gromark, Claes Caldenby, Åsa Walldén et al
Pro Fribourg (81)
Scientific journal article - peer reviewed