Arkitektoniska innovationer
Book chapter, 2012

Author

Claes Caldenby

Chalmers, Architecture

Bygginnovationers förutsättningar och effekter, Vinnova Rapport VR 2012:09

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018