Arkitektoniska innovationer
Kapitel i bok, 2012

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Bygginnovationers förutsättningar och effekter, Vinnova Rapport VR 2012:09

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13