Tät blandstad passar inte överallt i Göteborg
Newspaper article, 2018

Debattartikel. Vi tror inte på att bygga med extrem täthet i alla tänkbara lägen, utan på att tålmodigt komplettera med goda stadsmiljöer där det finns utrymme och kvaliteter att vinna på att tillföra ny bebyggelse, skriver en rad stadsbyggnadsexperter.

Author

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Claes Caldenby

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Anna-Johanna Klasander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Ola Nylander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Göteborgs-Posten

1103-9345 (ISSN)

Subject Categories

Architecture

More information

Latest update

8/24/2018