Tät blandstad passar inte överallt I Göteborg
Övrigt, 2018

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Anna-Johanna Klasander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Arkitektur