[ur ett pågående samtal] Om Arkitektur. Andra, omarbetade och utvidgade utgåvan.
Bok, 2011

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-978957-9-8

Mer information

Skapat

2017-10-07