Construction History in Scandinavia
Kapitel i bok, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Antonio Becchi, Robert Carvais & Joel Sakarovitch (eds) Histoire de la construction: Un méridien européen / Construction History: A European Meridian, Association francophone d’histoire de la construction

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13