Framsynt efterord
Kapitel i bok, 2013

stadsliv

offentligt rum

debatt

social hållbarhet

Författare

Berglund Ylva

Ylva Blank

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Ulrika Gustafsson

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Annie Hohlfält

Ingrid Martins Holmberg

Göteborgs universitet

Vanja Larberg

Lars Lilled

Ylva Löf

Mellanrum. Fem års seminarier om social hållbarhet och stadsutveckling i Göteborg

192-

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Social och ekonomisk geografi

Byggproduktion

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Kulturgeografi

Övrig annan samhällsvetenskap

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07