Sensuell realism vid Friskväderstorget
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad