Kulturell hållbarhet
Kapitel i bok, 2013

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Hållbarhetens villkor, Henrik Teleman (red), Bokförlaget Arena

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13