Experiment, Fara, Erfarenhet. En tidning om Experimentet och Faran. Om Erfarenheten. Rapport från en seminarieserie om experimentbyggande. . ByACTH 1990:1
Samlingsverk (redaktörskap), 1990

Redaktör

Sten Gromark

Institutionen för arkitektur

Claes Caldenby

Institutionen för arkitektur

Michael Eden

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07