Förord
Kapitel i bok, 2013

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Ola Nylander, Svensk bostad 1850–2000, Studentlitteratur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13