Lars-G och skolarkitekturen
Bok, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07