Kritisk empiri: Ett historiografiskt perspektiv
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Nordlit

1503-2086 (eISSN)

Vol. Elin Haugdal m fl (red) Berørt av bygninger 36

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07