Heden tillhör göteborgarna – Spola bostadsplanerna!
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik