Om arkitektur
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

www.konstmuseetinorr.se/OM 2014

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13