Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs
Bok, 2013

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Ola Wedebrunn

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07