AT tio år/AT ten years
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08