”Gustaf Adolfs Torg”, ”Rådhuset”, ”Börsen, Stadshuset och Wenngrenska huset”, ”Göteborgs Centralpost”, ”Televerket”
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08