Material Culture, Making Discipline: Architecture and the Ever-Contemporary Past
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Architecture, Photography and the Contemporary Past, Art and Theory Publishing

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13