Dubbelseende : En not till postmodernismen i arkitekturen
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Psykoanalytisk Tid/Skrift

1650-7398 (ISSN)

28-29

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07