Om Jacques Derridas 52 aforismer : En bakgrundsteckning till en text om arkitekturen och filosofin
Kapitel i bok, 2005

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Filosofi

ISBN

91-7305-884-X