2000, kring det svenska millennieminnesmärket
Samlingsverk (redaktörskap), 2000

arkitektur

kultur

Göteborg

tid

design

Redaktör

Johan Linton

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-631-0509-8

Mer information

Skapat

2017-10-06