att skriva rummet – att skriva tiden – att skriva det oskrivbara : om utbytet mellan Jesper Svenbro och Teodosio Magnoni
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Johan Linton

Chalmers, Arkitektur, Arkitekturens teori och metod

Arche

2000-7817 (ISSN)

56-57

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-07