MVRDV + The Why Factory: Factoring the why in design practice
Kapitel i bok, 2019

Författare

Winy Maas

TU Delft

MVRDV

Javier Arpa

University of Pennsylvania

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

The Changing Shape of Architecture: Further Cases of Integrating Research and Design in Practice

92-100
9781315284088 (ISBN)

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Formas (259-2011-75), 2011-04-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.4324/9781315284095-8

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21