Paula Femenias

Biträdande professor vid Byggnadsdesign
Image of Paula Femenias

Visar 159 publikationer

2023

Oförsvarligt att riva landshövdingehusen i Kvillestaden

Claes Caldenby, Ola Nylander, Paula Femenias et al
Göteborgs-Posten (GP)
Artikel i dagstidning
2023

Energy systems in sustainability-profiled districts in Sweden: A literature review and a socio-technical ecology approach for future research

Janneke van der Leer, Alexandra Calvén, Wiktoria Glad et al
Energy Research and Social Science. Vol. 101, p. 1-15
Reviewartikel
2023

“It's never telling me that I'm good!” Household experiences of testing a smart home energy management system with a personal threshold on energy use in Sweden

Sofie Hagejärd, Giliam Dokter, Ulrike Rahe et al
Energy Research and Social Science. Vol. 98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Determining spatial characteristics for circular building design: The case of kitchen alterations

Anita Ollár, Paula Femenias, Kaj Granath et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1085
Paper i proceeding
2022

Is there a need for new kitchen design? Assessing the adaptative capacity of space to enable circularity in multiresidential buildings

Anita Ollár, Kaj Granath, Paula Femenias et al
Frontiers of Architectural Research
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Understanding the progress of sustainable urban development through energy performance

Janneke van der Leer, Paula Femenias, Kaj Granath
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1085 (1)
Paper i proceeding
2022

Störning en faktor att planera för vid bostadsrenovering

Paula Femenias, Kaj Granath
Bygg och teknik. Vol. 3 (22), p. 50-52
Artikel i övrig tidskrift
2022

What are typical levels of housing renovation? A typology based on Swedish public strategies

Paula Femenias, Kaj Granath
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1085 (1)
Paper i proceeding
2022

Meeting Design Supporting Sustainability in Early Planning Practice: A Combination of ‘Hard and Soft’ Characteristics

Elise Grosse, Paula Femenias
Sustainability. Vol. 14 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

The voices of vulnerable tenants in renovation

Paula Femenias, Elisabeth Punzi, Kaj Granath
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1078 (1)
Paper i proceeding
2022

The Implementation of Conservation Policy and the Application of Solar Energy Technology in Small House Areas: Stockholm, Sweden

Mattias Legnér, Paula Femenias
Historic Environment: Policy and Practice. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Relocation rationale - Why people move in connection with renovation projects

Kaj Granath, Paula Femenias
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1085 (1), p. 54DUMMY-
Paper i proceeding
2022

Sustainable building renovation – strategies and processes

Per Anker Jensen, Liane Thuvander, Paula Femenias et al
Construction Management and Economics. Vol. 40 (3), p. 157-160
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2021

A multi-criteria decision support method towards selecting feasible and sustainable housing renovation strategies

Antonio Serrano-Jiménez, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Exploring the Relationship between Environmental and Economic Payback Times, and Heritage Values in an Energy Renovation of a Multi-Residential Pre-War Building

Adeline Jerome, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Heritage. Vol. 4 (4), p. 3652-3675
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

My apartment is cold! Household perceptions of indoor climate and demand-side management in Sweden

Sofie Hagejärd, Giliam Dokter, Ulrike Rahe et al
Energy Research and Social Science. Vol. 73
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

How well do policies for energy efficiency and heritage values in the Swedish housing stock work

Paula Femenias, Mattias Legnér
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 863 (1)
Paper i proceeding
2020

What does energy mean for people? Perspectives on renovation and energy retrofit among Swedish tenants

Paula Femenias, Alexander Knutsson, Lina Jonsdotter
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Foresights from the Swedish Kitchen: Four Circular Value Opportunities for the Built Environment

Anita Ollár, Paula Femenias, Ulrike Rahe et al
Sustainability. Vol. 12 (16)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Textil arkitektur - nya möjligheter att skapa bättre akustik i urbana miljöer

Kristina Fridh, Margareta Zetterblom, Paula Femenias
Bygg & teknik. Vol. 112 (3), p. 48-51
Artikel i övrig tidskrift
2020

Action Research for sustainability: co-creation overcoming fragmentation in multidisciplinary design teams

Elise Grosse, Paula Femenias
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Boendes syn på kulturvärden: Resultat från enkäter och intervjuer i samband med renovering av äldre flerbostadshus

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, Alexander Knutsson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2020

Designing for Circularity—Addressing Product Design, Consumption Practices and Resource Flows in Domestic Kitchens

Sofie Hagejärd, Anita Ollár, Paula Femenias et al
Sustainability. Vol. 12 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Om-renovering: Möjligheter för energieffektivisering och återskapande av kulturvärden när flerbostadshus renoveras på nytt

Paula Femenias, Adeline Jerome, Paula Wahlgren et al
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2020

The implementation of energy saving policies and their influence on energy use and cultural values in the housing stock of Sweden

Mattias Legnér, Paula Femenias
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Adaptable housing? A quantitative study of contemporary apartment layouts that have been rearranged by end-users

Paula Femenias, Faustine Geromel
Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 35 (2), p. 481-505
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Bostadsbolagen tenderar att göra mer varsam renovering

Kristina Mjörnell, Paula Femenias, Kerstin Annadotter
Energi och miljö. Vol. 2020 (2 Februari), p. 46-47
Artikel i övrig tidskrift
2019

The Role of the Architect in Sustainable Housing Transformation. Four Swedish Case Studies.

Paula Femenias
Nordic Journal of Architectural Research. Vol. 31 (1), p. 115-138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Residential movements in connection to renovation of rented multi-residential housing: A pilot study

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, J. Forsemalm et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297 (1)
Paper i proceeding
2019

Multidimensional evaluation of tenants’ temporal relocation during a renovation: A comparison between two case studies from Sweden

Antonio Serrano-Jiménez, Paula Femenias, Liane Thuvander
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297 (1)
Paper i proceeding
2019

Potentials and Challenges for Integrating PV in Roof Renovation of Multi-residential Houses—A Questionnaire Survey

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Cold Climate HVAC 2018, p. 231-241
Paper i proceeding
2019

Renovation Strategies for Multi-Residential Buildings from the Record Years in Sweden—Profit-Driven or Socioeconomically Responsible?

Kristina Norling Mjörnell, Paula Femenias, Kerstin Annadotter
Sustainability. Vol. 11 (24)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Textile architecture – about sound absorbing facades and textiles in urban landscapes

Kristina Fridh, Margareta Zetterblom, Paula Femenias
Övrigt - Utställning
2019

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskningsmiljön SIRen

Stefan Olander, Kristina Norling Mjörnell, Paula Femenias et al
Samlingsverk (redaktörskap)
2019

Flytt i samband med renovering: Preliminära resultat från en pilotstudie

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, Alexander Knutsson et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Har bostadens utformning betydelse för den miljömässiga och sociala hållbarheten?

Paula Femenias
Bygglov Göteborg 2016, p. 143-155
Kapitel i bok
2019

Sound absorbing textile surfaces in the urban landscape - collaborative research in textile and architectural design

Kristina Fridh, Margareta Zetterblom, Paula Femenias
Futurescan 4: Valuing Practice Edited by: Helena Britt, Kevin Almond, Laura Morgan
Paper i proceeding
2019

Från omfattande till varsam renovering

Paula Femenias, Sara Hamon, Josephina Wilson et al
Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv: En antologi från forskningsmiljön SIRen, p. 47-54
Kapitel i bok
2019

Kunskapslyft renovering

Liane Thuvander, Paula Femenias, Fredrik Olsson et al
Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv. En antologi från forskningsmiljön SIRen, p. 65-70
Kapitel i bok
2019

Om-renovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång

Paula Femenias, Paula Wahlgren, Pär Johansson et al
Bygg och teknik. Vol. 2019 (2), p. 24-28
Artikel i övrig tidskrift
2018

Renovating the Housing Stock Built Before 1945: Exploring the Relations Between Energy Efficiency, Embodied Energy and Heritage Values

Paula Femenias, Liane Thuvander, Pär Johansson et al
Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018, Kiruna, Sweden, 12-15 March, 2018, p. 291-301
Paper i proceeding
2018

Transdisciplinary Research in the Built Environment: A Question of Time

Paula Femenias, Liane Thuvander
Technology Innovation Management Review. Vol. 8 (8), p. 27-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Elgenererande solavskärmningar - En erfarenhetsåterföring av byggda exempel

Anna Gustafsson, Yifei Xu, Paula Femenias et al
Övrigt
2018

Design tools for a sustainable design process - the view of practicing architects

Liane Thuvander, Paula Femenias, Anita Ollár
Emerging architectures. The changing shape of architectural practices (Editor: Walter Unterrainer), p. 28-30
Kapitel i bok
2018

Retinking deep renovation: The perspective of rental housing in Sweden

Paula Femenias, Kristina Norling Mjörnell, Liane Thuvander
Journal of Cleaner Production. Vol. 195, p. 1457-1467
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad

Paula Femenias, Cecilia Holmström, Henrik Jönsson
Rapport
2018

Bostadsforskare om Bostadskvalitet

Ola Nylander, Paula Femenias, Morgan Andersson et al
Rapport
2018

Krönika: "Felplanerade bostadsrätter ökar resursslöseri."

Paula Femenias
ICHB Informationscentrum för hållbart byggande hemsidan
Artikel i dagstidning
2018

Takrenovering med solceller – en enkätstudie

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Bygg & teknik, p. 15-18
Artikel i övrig tidskrift
2018

Value creation by re-renovation – focus on the user perspective

Paula Femenias, Petra Eriksson, Liane Thuvander et al
Proceedings of the 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings, EEHB2018, p. 172-181
Paper i proceeding
2018

Solceller som solavskärmning. Forskning, utveckling och demonstration

Peter Kovacs, Olleper Hemlin, Jon Persson et al
Rapport - RISE Research Institutes of Sweden
2018

Informing sustainable architecture - Social sustainability

Paula Femenias, Moa Lipschütz, Liane Thuvander
Informing sustainable architecture - the STED project, p. 142-157
Kapitel i bok
2018

Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför? ELSA-Guiden

Peter Kovacs, Olleper Hemlin, Jon Persson et al
Rapport - Sveriges byggindustrier (BI)
2018

Energirenovering av flerfamiljshus uppförda före 1945: De boendes perspektiv

Paula Femenias, Klara Mörk, Petra Eriksson et al
Bygg och teknik. Vol. 2018 (5), p. 10-15
Artikel i övrig tidskrift
2018

Utmaningar för hållbar förnyelse: En studie av miljonprogramsområdet Siriusgatan

Paula Femenias, Pernilla Gluch, Kristina Norling Mjörnell
Rapport - Centrum för management i byggsektorn (CMB)
2017

Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö

Paula Femenias, Pär Johansson, Paula Wahlgren et al
Bygg & teknik. Vol. 2017 (2), p. 32-37
Artikel i övrig tidskrift
2017

Improving the market up-take of energy producing solar shading: A communication model to discuss preferences for architectural integration across different professions

Paula Femenias, Liane Thuvander, Anna Gustafsson et al
Proceedings of th9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 13-14 June, 2017 at Chalmers University of Technology, Göteborg, SWEDEN, p. 140-151
Paper i proceeding
2017

Nya utsikter för solceller vid takrenovering

Peter Kovács, Liane Thuvander, Paula Femenias et al
Bygg & Teknik. Vol. 2017 (4), p. 12-17
Artikel i övrig tidskrift
2017

Developing a business model for sustainable renovation of public housing

Tim Jonsson, Pernilla Gluch, Nicodemus Stiller et al
9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 13-14 June, 2017 at Chalmers University of Technology, Göteborg, SWEDEN. Vol. 13 (242)
Paper i proceeding
2017

Future Challenges for Renovation as Experienced by Swedish Housing Companies

Liane Thuvander, Paula Femenias, Birgit Brunklaus
Proceedings from the World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong 5-7 June, p. 647-652
Paper i proceeding
2017

Solceller i samband med takrenovering på flerbostadshus – En litteratur- och enkätstudie

Liane Thuvander, Paula Femenias, Johan Gren et al
Rapport - Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
2017

Återbruk: En outnyttjad potential vid renovering

Paula Femenias, Sofia Meurk, Kristina Norling Mjörnell
Bygg och teknik (2), p. 26-28
Artikel i övrig tidskrift
2017

Improving the Market Up-take of Energy Producing Solar Shading: Experiences from Three Cases of Retrofit

Paula Femenias, Liane Thuvander, Peter Kovacs
Proceedings from the World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong 5-7 June, p. 682-688
Paper i proceeding
2017

Earthy textiles. Experiences from a joint teaching encounter between textile design and architecture

Paula Femenias, Kristina Fridh, Margareta Zetterblom et al
Cumulus REDO Conference Proceedings Design School Kolding 30 May - 2 June 2017, p. 236-251
Paper i proceeding
2017

Users in low-energy buildings: Consequences for clients

F. Bougrain, Paula Femenias
Clients and Users in Construction: Agency, Governance and Innovation, p. 50-68
Kapitel i bok
2017

Architectural Research in Living Labs: Exploring Occupier Driven Changes in Homes

Paula Femenias, Liane Thuvander, Cecilia Holmström et al
Living Labs Design and Assessment of Sustainable Living; Keyson, D.V., Guerra-Santin, O., Lockton, D. (Eds.), p. 89-99
Kapitel i bok
2016

Sustainable homes, or simply energy-efficient buildings?

Pernilla Hagbert, Paula Femenias
Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 31 (1), p. 1-17
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Pending for Renovations: Understanding the Conditions of the Multi-family Housing Stock from before 1945

Pär Johansson, Paula Femenias, Liane Thuvander et al
Energy Procedia. Vol. 96, p. 170-179
Paper i proceeding
2016

Arkitektur och materialflöden i bostäder: Hur påverkar arkitekturen materialflöden över tid i bostadsrätter?

Lina Jonsdotter, Paula Femenias, Cecilia Holmström et al
Bygg & Teknik (2), p. 12-16
Artikel i övrig tidskrift
2016

Socio-economic impact of renovation and energy retrofitting of the Gothenburg building stock

Mikael Mangold, Magnus Österbring, Holger Wallbaum et al
Energy and Buildings. Vol. 123, p. 41-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus

Liane Thuvander, Paula Femenias, Birgit Brunklaus et al
Bygg & Teknik (2/16), p. 23-28
Artikel i övrig tidskrift
2016

DARE2Build

Shea Hagy, Peter Selberg, Larry Toups et al
Living Labs Design and Assessment of Sustainable Living. Keyson, David V., Guerra-Santin, David V. and Dan Lockton (Eds.)., p. 103-111
Kapitel i bok
2016

Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder

Paula Femenias, Cecilia Holmström, Lina Jonsdotter et al
Rapport
2015

Koll på hållbar renovering

Paula Femenias, Liane Thuvander, Kristina Norling Mjörnell et al
Bygg och Teknik. Vol. 2015 (2), p. 30-34
Artikel i övrig tidskrift
2015

Perspektiv på bostadsförnyelse: Slutrapport från en förstudie av Högsbohöjd

Paula Femenias, Maria Liabäck, Niklas Skogsäter
Rapport
2015

Det sociala och renovering - en översikt av tidigare erfarenhet

Paula Femenias
Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering, p. 65-76
Kapitel i bok
2015

A Strong Research Environment for Sustainable Renovation Established in Sweden

Kristina Norling Mjörnell, Paula Femenias, Jenny Stenberg et al
SASBE 2015 (Smart and Sustainable Built Environments). Pretoria, South Africa.
Paper i proceeding
2015

SIRen - En stark forskningsmiljö för hållbar integrerad renovering

Kristina Norling Mjörnell, Paula Femenias, Jenny Stenberg et al
Bygg & Teknik (2), p. 22-24
Artikel i övrig tidskrift
2015

25 Years of shaping future architects and architecture - The evolution of a sustainable building curriculum

Liane Thuvander, Paula Femenias, Barbara Rubino et al
Proceedings of the 31th International PLEA Conference
Paper i proceeding
2015

Strategies for integrated and sustainable renovation: A stronger voice for architectural knowledge

Paula Femenias, Liane Thuvander
Architecture and Sustainability: Critical Perspectives for Integrated Design, p. 133-140
Kapitel i bok
2015

The unspoken: Architectural values, material flows and renovation of modern housing stock

Paula Femenias, Liane Thuvander
Proceedings of the 31th International PLEA Conference
Paper i proceeding
2014

Ställ tekniska egenskapskrav och använd deklarationerna

Jan-Olof Dalenbäck, Dennis Johansson, Hans Lind et al
Energi & Miljö. Vol. 2014 (4), p. 40-41
Artikel i övrig tidskrift
2014

Comparing socio-technical regimes and transition potential in Austrian and Swedish multi-residential housing

Paula Femenias, Iva Kovacic, Maja Lorbek et al
World Sustainable Building Congress Barcelona 28-30 October 2014
Paper i proceeding
2014

A Strong Research Environment for Sustainable Renovation Established in Sweden

Kristina Mjörnell, Paula Femenias, Jenny Stenberg et al
World SB14, Barcelona, Palau de Congressos de Catalunya, 28-30 October 2014.
Paper i proceeding
2014

Delivering and operating low-energy buildings in France and Sweden

Frédéric Bougrain, Paula Femenias
CIB Facilities Management Conference, Copenhagen 21-23 May 2014, p. 57-68
Paper i proceeding
2014

Leda innovation i byggherreföretag. En guideline

Anna Kadefors, Paula Femenias
Rapport
2014

Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel

Liane Thuvander, Paula Femenias, Leif Andersson
Bygg och Teknik (Nr 2/2014), p. 12-20
Artikel i övrig tidskrift
2014

’Defining challenges for sustainable future homes: A review of earlier experimental activities

Paula Femenias
Proceedings from the International Conference on Architectural Research ARCC/EAAE, 12-15 February, 2014 Honolulu, p. 148-155
Paper i proceeding
2014

Testing and evaluating sustainable design practices

Olga Bannova, Maria Nyström, Paula Femenias et al
Proceedings from the International Conference on Architectural Research ARCC/EAAE, 12-15 February, 2014 Honolulu
Paper i proceeding
2014

Sustainability indicators for redevelopment: Assessing the long-term effect of different strategies used in two housing areas

Paula Femenias
World Sustainable Building Congress Barcelona 28-30 October 2014
Paper i proceeding
2014

Case Torpa - en arbetsrapport inom forskningsprojektet ReBo

Annika Danielsson, Anna Sofia Wannerskog, Paula Femenias et al
Rapport
2013

BEYOND GREEN - the unsustainable home in the environmentally adapted building

Pernilla Hagbert, Paula Femenias, Maria Nyström et al
10th European Academy of Design Conference - Crafting the Future, 17-19 April, 2013, Göteborg
Paper i proceeding
2013

Testing a multi-value approach to support decision making in renovation in the pre-design phase: A housing area in Sweden from the 1940s.

Liane Thuvander, Paula Femenias, Annika Danielsson et al
Proceedings of the Central Europe towards Sustainable Building conference, CESB13, 26-28 June, Prague., p. 1-4
Paper i proceeding
2013

Integrated Strategies for Sustainable Renovation of Early Post-War Housing: The Case ofTorpa, a Housing Area and National Heritage Asset in Sweden

Paula Femenias, Liane Thuvander, Annika Danielsson
Cultural Heritage Preservation: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation, Bolzano, Italy, 16-18 September 2013, p. 159-165
Paper i proceeding
2013

Få möjligheter att utmana det som byggs idag

Paula Femenias, Pernilla Hagbert, Emma Persson
Arkitekten. Vol. 2013 (6-7), p. 62-62
Artikel i övrig tidskrift
2013

Paradoxes and Possibilities for a ‘Green’ Housing Sector: A Swedish Case

Pernilla Hagbert, Mikael Mangold, Paula Femenias
Sustainability. Vol. 5 (5), p. 2018-2035
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

The Habitation Lab: Using a Design Approach to Foster Innovation for Sustainable Living

Paula Femenias, Pernilla Hagbert
Technology Innovation Management Review. Vol. 2013 (November), p. 15-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The unsustainable home in the environmentally adjusted residential building?

Pernilla Hagbert, Paula Femenias, Maria Nyström et al
56th International Federation of Housing and Planning World Congress; 16-19 September, 2012, Göteborg
Övrigt konferensbidrag
2012

Unveiling the Process of Sustainable Renovation

Liane Thuvander, Paula Femenias, Kristina Norling Mjörnell et al
Sustainability. Vol. 4 (6), p. 1188-1213
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Objectifs en faveur de l'environnement et du développement durable dans la transformation de logements publics existants: Un apercu de 25 années d'éxperience en Suède

Paula Femenias
l'Implication des habitants dans les projet d'ecoquartiers en France: Quelles pratiques, quelles perspectives?, p. 122-139
Övrigt konferensbidrag
2012

Sweden: Integrated Strategies to Overcome Market Barriers

Paula Femenias, Anna-Lisa Lindén
Energy Efficiency in Housing Management: Policies and practice in eleven countries (Eds: Nico Niebor; Sasha Tsenkova; Vincent Gruis; Anke van Hal), p. 16-37
Kapitel i bok
2012

Teaching, assessment and quality in architectural teaching

Paula Femenias
Övrigt konferensbidrag
2012

Byggherrar och innovation – från process till förmåga

Anna Kadefors, Paula Femenias
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, p. 34-42
Kapitel i bok
2011

Clients’ strategies for driving innovation in low energy building

Paula Femenias, Anna Kadefors
Proceedings from the International Sustainable Building Conference SB11 in Helsinki 18-21 September 2011
Paper i proceeding
2011

Strategies for an Integrated Sustainable Renovation Process: Focus on the Swedish Housing stock ‘People’s Home’

Liane Thuvander, Paula Femenias, Pär Meiling
Proceedings from the International Sustainable Building Conference SB11 in Helsinki 18-21October 2011
Paper i proceeding
2010

Energy Efficiency in the Housing Sector – The Swedish Case’

Anna-Lisa Lindén, Paula Femenias
Proceedings from International European Network for Housing Research (ENHR) conference, Istanbul July 2010 ‘Changing Housing Markets: Integration and Segmentation
Övrigt konferensbidrag
2010

Retrofitting the city: Re-use of non-domestic buildings

Paula Femenias, Colin Fudge
Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Urban Design and Planning. Vol. 163 (3), p. 117-126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

The demonstration project as a tool for client driven innovation: exploring the possibilities from a Swedish perspective

Paula Femenias, Anna Kadefors, Michael Eden
Proceeding from the international conference Changing Roles; New Roles, New Challenges. Noordwijk an Zee, The Netherlands, 5-9 October 2009, p. 199-210
Paper i proceeding
2009

Sustainable Housing Transformations: The Housing Association as a Change Agent for Environmental Innovation and Social Regeneration – Two case studies

Anke Hal van, Paula Femenias
Proceedings from the International European Network for Housing Research (ENHR) conference, Prague July 2009 ‘Changing Housing Markets: Integration and Segmentation
Övrigt konferensbidrag
2009

Linking Social and Environmental Aspects: A Multidimensional Evaluation of Refurbishment Projects

Jenny Stenberg, Liane Thuvander, Paula Femenias
Local Environment. Vol. 14 (6), p. 539-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

PATHWAYS FOR SUSTAINABLE HOUSING TRANSFORMATIONS: AN INTERNATIONAL COMPARISON OF RETROFITTING STRATEGIES FOR (SOCIAL) HOUSING

Anke van Hal, Paula Femenias
Proceedings of the 3rd CIB International Conference on Smart and Sustainable Built Environment : SASBE09, 15 - 19 June 2009, Netherlands, Delft, Aula Congress Centre.
Paper i proceeding
2008

Competitive cooperation in Swedish projects for sustainable building

Barbara Rubino, Paula Femenias, Michael Eden
Melbourne, Australia
Paper i proceeding
2008

Supporting development towards more sustainable building: perspectives on the demonstration project as a strategy for change

Michael Eden, Barbara Rubino, Paula Femenias
Proceedings of the 2008 International Scientific Committee World Sustainable Building Conference, Melbourne Vic. Australia, eds. G. Foliente, T. Luetzkendorf, P Newton, and L. Paevere, p. 1909-1916
Paper i proceeding
2008

Potentials and challenges for sustainable retrofitting of non-domestic buildings: A UK perspective

Colin Fudge, Paula Femenias
Proceedings of the 2008 International Scientific Committee World Sustainable Building Conference, Melbourne Vic. Australia, eds. G. Foliente, T. Luetzkendorf, P Newton, and L. Paevere, p. 558-565
Paper i proceeding
2007

Rusta med miljön i fokus!

Paula Femenias, Jenny Stenberg, Liane Thuvander
Invandrare & Minoriteter. Vol. 34 (4-5), p. 42-46
Artikel i övrig tidskrift
2007

Towards a Sustainable Building Approach: arenas of enactment, models of diffusion and the meaning of demnstration projects for change

Barbara Rubino, Michael Eden, Paula Femenias
CIB World Building Congress "Construction for development" 2007, Cape Town, South Africa
Paper i proceeding
2006

Speciella klimatkrav för Universeum

Paula Femenias
Energimagasinet
Artikel i övrig tidskrift
2006

Experiences from Universeum Science Centre in Sweden: Focus on the delivery phase a weak link between the project and the building in use

Paula Femenias
In proceedings from the 23rd International conference on Passive and Low Energy Architecture Geneva 6-9 September
Paper i proceeding
2006

Växthus del i socialt program som skall öka trivseln

Paula Femenias
Husbyggaren (5)
Artikel i övrig tidskrift
2005

Demonstration Projects for Sustainable Building – What’s in them for utility?

Paula Femenias
In Proceedings from Sustainable Built Environments: SBE2005, Pretoria June 22 – 24, 2005, p. 73-83
Övrigt konferensbidrag
2005

Demonstration Projects for Sustainable Building: Towards a Strategy for Sustainable Development in the Building Sector

Paula Femenias
To be published in proceedings of the International Conference Sustainable Building 2005 SB05
Paper i proceeding
2005

Potentials for Sustainable Development by Amalgamating Social and Environmental Aspects: Experiences from Refurbishment Projects in Sweden

Liane Thuvander, Jenny Stenberg, Paula Femenias
The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, Japan
Paper i proceeding
2005

Demonstration projects as an arena for implementation and development or sustainable building

Michael Eden, Paula Femenias, Barbara Rubino
Sustainable building 05, Tokyo
Övrigt konferensbidrag
2005

Demonstration projects as an Arena for Implementation and Development of Sustainable Building

Michael Eden, Paula Femenias, Barbara Rubino
Paper accepted for the conference SB05
Paper i proceeding
2004

Demonstration Projects - An Effective Strategy for Sustainable Building?

Paula Femenias
In Proceedings from the Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building (SB04),
Övrigt konferensbidrag
2004

The Built Example as Design Tool for the Making of Sustainable Architecture

Paula Femenias
In Proceedings from the International Conference Architectura 3000, 30 June – 2 July 2004. Barcelona.
Övrigt konferensbidrag
2004

Zweedse hout

Paula Femenias
Puur Wonen
Artikel i övrig tidskrift
2004

Demonstration Projects – An Effective Strategy for Sustainable Building?

Paula Femenias
In Proceedings from the Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building (SB04), 27-29 October, Warsaw.
Övrigt konferensbidrag
2003

Innovating for Sustainable Building: Guidelines for the Making of Demonstration Projects

Paula Femenias, Anke van Hal
Paper in preparation for the 11th International Conference of the Greening of the Industry Network:
Övrigt konferensbidrag
2002

Communicating Sustainable Building: The Image Conveyed by Media

Pernilla Gluch, Paula Femenias
Mistra Sustainable Building: Experiences From a Cross-Disciplinary Research Programme, eds. Eds. Eden, M and Jönsson, Å. Department of Building Economics and Management/ Department of Built Environment and Sustainable Development. Chalmers University of Technology. Göteborg, p. 77-90
Kapitel i bok
2002

Discursive features of sustainable building in media

Pernilla Gluch, Paula Femenias
Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002, p. 191-
Paper i proceeding
2002

Accepting the Challenge: Interpretation and Implementation of Sustainable Building in the Swedish and the Dutch Building Sectors

Paula Femenias
I Proceedings of Sustainable Building 2002 International Conference – “The Challenge, The Knowledge, The Solutions”, September 23-25 2002. Olso, Norway.
Övrigt konferensbidrag
2002

Communicating Sustainable Building: The Image Conveyed in Media

Pernilla Gluch, Paula Femenias
Proceedings of The 10th International Conference of the Greening of Industry network: "Corparate Social Responsibility - Governance for Sustainability"
Övrigt konferensbidrag
2002

Medias bild av "hållbart byggande"

Paula Femenias, Pernilla Gluch
Miljöforskning (6)
Artikel i övrig tidskrift
2001

What, and in what way can we learn from demonstrations projects?

Paula Femenias
In Proceedings from NORDCONF01 Göteborg 23 – 24 April 2001.
Paper i proceeding
2000

Learning from Buildings; A Strategy for Environmental Design

Paula Femenias
Licentiatavhandling
2000

Environmental design strategies - Learning from buildings

Paula Femenias
Proceedings of International Conference Sustainable Building 2000, 22-25 October, Maastricht, The Netherlands.
Övrigt konferensbidrag
2000

Framtidsstudier av fönsterbyten i miljonprogrammets flerbostadshus

Paula Femenias, Liane Thuvander
Bygg och teknik 2000 (8), p. 37-40
Artikel i övrig tidskrift
2000

Learning from buildings - A discussion on how knowledge can be gained from case studies of sustainable design

Paula Femenias
Proceedings of TIA - Teachers of Architecture, conference in Oxford, 9-12 July. Oxford.
Övrigt konferensbidrag
1999

Bergsjön an ecological district

Paula Femenias
Proceedings of CIB W69 meeting in Göteborg June 4-8 1998. CIB Proceedings Publication 243. Rotterdam
Övrigt konferensbidrag
1994

Ekobyggen i Göteborg med omnejd

Paula Femenias
Bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 26 forskningsprojekt

2023–2024

Bologi: Människa, resiliens, energi- och resursanvändning i framtidens bostäder

Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2022–2024

Energieffektivisering och varsam renovering av fritidshus

Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2021–2023

Det cirkulära köket 2.0 från prototyp till tillämpning

Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
Västra Götalandsregionen
Formas

3 publikationer finns
2021–2023

Det cirkulära köket - VGR demonstrator (CIK)

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Sofie Hagejärd Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab
Västra Götalandsregionen

4 publikationer finns
2020–2024

Socioteknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

Paula Femenias Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Janneke van der Leer Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2020–2024

Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2020–2023

Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?

Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

1 publikation finns
2020–2023

Spara och bevara etapp 4, "Energieffektivitet och kulturvärden i bostäder. Hur väl fungerar styrmedlen på lokal nivå?"

Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

2 publikationer finns
2019–2022

Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus

Paula Femenias Byggnadsdesign
Lina Jonsdotter Byggnadsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Alexander Knutsson Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Jens Widmark Byggnadsdesign
Framtiden
Energimyndigheten
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

7 publikationer finns
2018–2018

Flyttmönster vid renovering - pilotstudie

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Joakim Forsemalm Unknown organization
Framtiden
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2018–2021

Det cirkulära köket

Anita Ollár Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ulrike Rahe Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Paula Femenias Byggnadsdesign
Sofie Andersson Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab
Climate-KIC

12 publikationer finns
2016–2017

Miljontak – takrenovering med solceller

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

4 publikationer finns
2016–2019

Urban materialitet - mot nya samarbeten i textil design och arkitektur

Paula Femenias Byggnadsdesign
Margareta Zetterblom Unknown organization
Kristina Fridh Unknown organization
Vetenskapsrådet (VR)

4 publikationer finns
2015–2019

Om-renovering: Möjligheten att öka energieffektiviteten och återskapa kulturhistoriska värden

Paula Femenias Byggnadsdesign
Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

10 publikationer finns
2015–2017

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse: Studie av beslutsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön

Paula Femenias Byggnadsdesign
Pernilla Gluch Service Management and Logistics
Kristina Mjörnell Unknown organization
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

5 publikationer finns
2015–2016

Renoverar vi för mycket?

Paula Femenias Byggnadsdesign
J. Gust. Richert stiftelse

2015–2017

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv: från energieffiktivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur [ELSA]

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Energimyndigheten

5 publikationer finns
2015–2017

Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design (STED)

Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Fredrik Nilsson Arkitektur
Nordic Innovation

3 publikationer finns
2015–2015

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Lina Jonsdotter Byggnadsdesign
Energimyndigheten

8 publikationer finns
2014–2019

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Jan-Olof Dalenbäck Installationsteknik
Holger Wallbaum Byggnadsteknologi
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Jan Bröchner Service Management and Logistics
Jenny Stenberg Arkitekturens teori och metod
Formas

28 publikationer finns
2014–2016

Home Energy Management (HEM)

Melina Forooraghi Byggnadsteknologi
Ulrike Rahe Design and Human Factors
Anneli Selvefors Design and Human Factors
York Ostermeyer Byggnadsteknologi
Christian Marx Byggnadsteknologi
Shea Hagy Byggnadsteknologi
Jesper Knutsson Vatten Miljö Teknik
Paula Femenias Byggnadsdesign
The European Institute of Innovation and Technology (EIT)

4 publikationer finns
2011–2017

Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Fredrik Nilsson Arkitektur
Frans Magnusson Arkitekturens teori och metod
Malgorzata Zboinska Forskning - Arkitekturens teori och metod
Stig Anton Nielsen Arkitekturens teori och metod
Atli Magnus Seelow Forskning - Arkitekturens teori och metod
Andrej Slavik Arkitekturens teori och metod
Catharina Dyrssen Stadsbyggnad
Claes Caldenby Forskning - Arkitekturens teori och metod
Julia Fredriksson Stadsbyggnad
Lars Marcus Stadsbyggnad
Daniel Norell Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Johan Linton Utbildning - Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Beata Stahre Wästberg Interaktionsdesign
Michael Asgaard Andersen Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Michael U. Hensel Unknown organization
Nel Janssens Forskning - Arkitekturens teori och metod
Halina Dunin-Woyseth von Turow Arkitekturens teori och metod
Karel Deckers Unknown organization
Johan Liekens Unknown organization
Anna Maria Orrù Stadsbyggnad
Karl-Gunnar Olsson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Daniel Koch Byggnadsdesign
Formas

23 publikationer finns
2010–2013

Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Pär Meiling Tillämpad informationsteknologi
Västra Götalandsregionen
Bebo - Beställaregruppen bostäder
Formas
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

10 publikationer finns
2010–2015

Framtidens hem. Morgondagens lösningar en sporre för dagens byggnader

Greg Morrison Vatten Miljö Teknik
Karin Lundgren Bygg- och miljöteknik
Paula Femenias Byggnadsdesign
Carl-Eric Hagentoft Byggnadsteknologi
Pär Johansson Byggnadsteknologi
Formas

1 publikation finns
2009–2014

Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent (3iii)

Paula Femenias Byggnadsdesign
Anna Kadefors Service Management and Logistics
Formas

3 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Paula Femenias medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.