Det cirkulära köket 2.0 från prototyp till tillämpning
Forskningsprojekt, 2021 – 2025

Köket är en central funktion i hemmet men också en av de som förbrukar mest resurser i daglig användning och genom för tidiga byten och renoveringar. Projektet utvärderar och förfinar en prototyp av ett cirkulärt kök med en digital service för att förlänga kökets livslängd (underhåll och reparation) och underlätta uppgradering och utbyten. Projektet utgår ifrån tidigare forskning kring renovering och utbyten av inredning i hem och är en direkt fortsättning på det EIT Climate-KIC (EU) finansierade projektet "Det cirkulära köket". Projektet arbetar med vetenskaplig forskning om kökets användning och processer för en cirkulär omställning av design och projektering i byggsektorn. Praktisk forskning genom co-design, vidareutveckling, fullskaletester och utvärdering är centrala i projektet. Samarbetspartner är Jemmet - en bostadsutvecklare med stark hållbarhetsprofil, ASKO/ATAG - en internationell vitvaruproducent, Nobia - en internationell kökstillverkare, samt HSB Living Lab - en forsknings- och demonstrationsarena på Chalmers Campus Johanneberg.

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Giliam Dokter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Sofie Hagejärd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Anita Ollár

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Ulrike Rahe

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

ASKO/ATAG

Netherlands

HSB Living Lab

Göteborg, Sweden

Jemmett AB

Göteborg, Sweden

Nobia

Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2021-02454
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-14