Sofie Andersson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

Sofies forskning handlar om övergångar mot framtida hållbara hem, med fokus på cirkulär ekonomi och smarta energisystem. Mer specifikt är hon intresserad av att utforska alternativa designlösningar och affärsmodeller som kan möjliggöra en mindre resurskrävande vardag för hushållen, samtidigt som deras välmående sätts i fokus. I forskningsprojektet Det Cirkulära Köket, finansierat av EIT Climate-KIC, undersöker hon hur strategier inom cirkulär ekonomi kan bidra till att uppnå en högre resurseffektivitet av köket över hela dess livscykel. I forskningsprojektet FISMEP, finansierat av ERA-Net Smart Energy Systems, fokuserar hon på hushållens roller och behov i smarta energisystem samt vilka krav detta ställer på teknik och tjänster kopplade till hemmet. Sofie har en MSc inom Teknisk Design från Chalmers.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

All Doors Lead to the Kitchen – Sustainability and Wellbeing Challenges in a Shared Centrepiece of Living

Sofie Andersson, Ulrike Rahe
Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 876, p. 111-116
Paper i proceeding
2017

Accelerate innovation towards sustainable living: Exploring the potential of Living Labs in a recently completed case

Sofie Andersson, Ulrike Rahe
Journal of Design Research. Vol. 15 (3-4), p. 234-257
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2019

Det cirkulära köket

Ulrike Rahe Forskning - Arkitekturens teori och metod
Sofie Andersson Forskning - Arkitekturens teori och metod
Giliam Dokter Forskning - Arkitekturens teori och metod
Paula Femenias Byggnadsdesign
Anita Ollár Forskning - Arkitekturens teori och metod
HSB Living Lab

2018–2021

Det cirkulära köket

Paula Femenias Byggnadsdesign
Ulrike Rahe Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Giliam Dokter Arkitekturens teori och metod
Anita Ollár Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sofie Andersson Arkitekturens teori och metod
Climate-KIC

Det kan finnas fler projekt där Sofie Andersson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.