FIWARE för Smarta nät-plattform
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att vidareutveckla en standardiserad mjukvaruplattform som kan stödja interoperabilitet för att tillgängliggöra tekniker och tjänster för smarta nät. En molnbaserad, serviceinriktad och öppen plattform (Smart Energy Platform, SMEP) ska vidareutvecklas med mål att stödja nya affärsmodeller för olika smarta energiapplikationer

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Giliam Dokter

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

E.ON

Malmö, Sweden

Malmö Stad

Malmö, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-05