I-GReta:Intelligenta FIWARE-baserade generiska energilagringstjänster för miljömedvetna kommuner och städer
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Projektet syftar till att utveckla lösningar för planering och drift av flexibla energisystem genom att strategiskt utnyttja energilagringskapaciteter, så som värmetröghet i byggnader etc. Genom att bygga upp ett digitaliserat och decentraliserat energisystem där 5 testområden i 4 olika länder kopplas upp via en IKT-plattform skapas inom projektet ett virtuellt smart nät ( ett s.k. VSG). I det nätet kommer boenden, fastighetsägare och systemoperatörer samspela för fördelning av lagerkapacitet via IKT-plattformen.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Giliam Dokter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Sofie Hagejärd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Taz Lodder

IT-system

David Steen

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Holger Wallbaum

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

FH Johanneum

Kapfenberg, Graz, Austria

Karl-Franzens-Universität Graz

Graz, Austria

Örebroporten Fastigheter AB

Örebro, Sweden

RWTH Aachen University

Aachen, Germany

Technische Universität Graz

Graz, Austria

Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)

Bucuresti, Romania

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50311-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-03