Det cirkulära köket - VGR demonstrator (CIK)
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

academia, and citizens, and deliver deeper knowledge on user insights, as well as collaborative research and development for sustainability and circularity to pave the way for the circular transition in VGR, Sweden and beyond.

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Giliam Dokter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Sofie Hagejärd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Anita Ollár

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Ulrike Rahe

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2022

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: MN 2021-00049
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-19