Kaj Granath

Gästforskare vid Byggnadsdesign

Kaj Granath är arkitekt, utbildad och disputerad på Chalmers. Efter sin disputation har han arbetat som lektor på Tekniska högskolan i Jönköping, bland annat som programansvarig för byggingenjörsutbildningen ”Byggnadsutformning med arkitektur”, och varit starkt engagerad i internationaliseringsarbete. Kaj har också arbetat som projekterande arkitekt i fem år, bland annat ett år i Luxemburg. På Chalmers kommer Kaj att arbeta som gästforskare under tre år, knuten till Centrum för boendets arkitektur. Huvuduppdraget är att leda projektet ”Volym med kvalitet”, där en forskargrupp från CBA i samarbete med Förvaltnings AB Framtiden ska utveckla en värdemodell för boendekvaliteter, användbar som verktyg vid planering och projektering av nya bostäder. Kaj kommer också att medverka i undervisningen både på kandidat- och masternivå, i de kurser som handlar om bostadsarkitektur.Kajs tidigare forskning har främst handlat om digitalisering och BIM i byggbranschen, samt bostadsarkitektur, i synnerhet frågor om bostäder för äldre.

Källa: chalmers.se

Visar 3 publikationer

2019

Residential movements in connection to renovation of rented multi-residential housing: A pilot study

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, J. Forsemalm et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297 (1)
Paper i proceeding
2009

Byggherre-ICT:Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen

Peter Johansson, Nina Ryd, Bo Johansson et al
Rapport

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2019–2020

Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter

Ola Nylander Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Boverket

Det kan finnas fler projekt där Kaj Granath medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.