Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Projektet har som mål att överbrygga konflikter mellan intressenter inom energirenovering och ta fram rutiner för bästa möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om en god livsmiljö. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering samt möjligheter till kvarboende. Projektet har som avsikt att ta fram ett brett kunskapsunderlag och har föregåtts av en 1-årig pilotstudie. 

Deltagare

Paula Femenias (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Lina Jonsdotter

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Alexander Knutsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Jens Widmark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Framtiden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Framtiden

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Energimyndigheten

Projekt-id: 49592-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2022

Sustainable building renovation – strategies and processes

Övrig text i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-06