Consencus in energy renovation: The tenant in focus
Research Project, 2019 – 2022

Projektet har som mål att överbrygga konflikter mellan intressenter inom energirenovering och ta fram rutiner för bästa möjliga avvägning mellan energieffektivisering och mål om en god livsmiljö. Renovering studeras oftast som en ensaksfråga med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. De boendes behov ställs i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas empiriska studier av de boendes syn på energifrågan, deras upplevelser av renovering samt möjligheter till kvarboende. Projektet har som avsikt att ta fram ett brett kunskapsunderlag och har föregåtts av en 1-årig pilotstudie. 

Participants

Paula Femenias (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Kaj Granath

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Lina Jonsdotter

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Alexander Knutsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Jens Widmark

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Framtiden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 49592-1
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Framtiden

Funding Chalmers participation during 2019–2022

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

2022

Sustainable building renovation – strategies and processes

Other text in scientific journal

More information

Latest update

2023-09-06