Sustainable building renovation – strategies and processes
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Per Anker Jensen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Henk Visscher

TU Delft

Construction Management and Economics

0144-6193 (ISSN) 1466-433X (eISSN)

Vol. 40 3 157-160

Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus

Energimyndigheten (49592-1), 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Byggproduktion

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

DOI

10.1080/01446193.2022.2045717

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-24