Bygglov Göteborg 2017.
Bok, 2022

bygglov

bostäder

bostadsbyggande

Författare

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

C A Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johan Gren

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-985612-7-2

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-09