Bygglov Göteborg 2017.
Bok, 2022

I boken finns samlat beviljade bygglov för flerbostadshus i Göteborg 2017. Författarna analyserar i boken projekten och delat in dem i typer, antal och storlekar.

Här beskrivs också tendenser som identifierats i byggloven, exempelvis nya kökstyper som korridorköket och entréköket. Men även planlösningsproblematik med lägenheter där alla sovrum vetter ut mot loftgång och lägenheter med stor andel kommunikationsyta.

Boken lyfter också fram de goda exemplen, föredömen, som finns i materialet. Syftet med sammanställningen är att initiera en diskussion om vad som byggs, vilka lägenhetsstorlekar, vilka typer, var i staden nya bostäder byggs, vem som bygger, vilka arkitekter som ritar och vilka arkitekturkvaliteter som framgår av planlösningarna.

bostäder

bygglov

bostadsbyggande

Författare

C A Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Johan Gren

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-985612-7-2

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-27