C A Morgan Andersson

Adjungerad professor vid Byggnadsdesign

Morgan Andersson är arkitekt och har arbetat deltid sedan 2014 som gästforskare och sedan 2019 som adjungerad professor inom området arkitektur för boende och vård, sedan 2023 som docent. Huvuduppdraget som utvecklingsledare på Göteborgs Stad lokalförvaltningen är inriktat mot FoU-frågor som rör fastigheternas funktion och brukarnas behov inom äldreboende, LSS-boende, förskolor och skolor. Forskningen och undervisningen, i nära samarbete med berörda aktörer, vilken handlar om boende- och vårdmiljöer för äldre samt vårdmiljöer för psykiatrisk och somatisk vård, syftar till kunskapsutveckling inom dessa områden och förväntas bidra till framtida planering och utformning av miljöer för sådana ändamål.

Källa: chalmers.se
Image of C A Morgan Andersson

Visar 29 publikationer

2022

Bygglov Göteborg 2017.

C A Morgan Andersson, Kaj Granath, Johan Gren et al
Bok
2022

Potential för kvarboende

C A Morgan Andersson, Kaj Granath, Ola Nylander
Bra bostäder för seniorer, p. 95-100
Kapitel i bok
2021

Aging-in-Place: Residents’ Attitudes and Floor Plan Potential in Apartment Buildings From 1990 to 2015

C A Morgan Andersson, Kaj Granath, Ola Nylander
HERD. Vol. 14 (4), p. 211-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Potential för kvarboende. Sovrumskapacitet - rumslig närhet - funktionell autonomi

C A Morgan Andersson, Kaj Granath, Ola Nylander
Rapport - Centrum för boendets arkitektur (CBA)
2021

The impact of the physical environment for caregiving in ordinary housing: Experiences of staff in home- and health-care services

Cecilia Pettersson, Martin Nilsson, C A Morgan Andersson et al
Applied Ergonomics. Vol. 92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Approaches and Methods in Architectural Research

Magnus Rönn, Anne Elisabeth Toft, C A Morgan Andersson
Samlingsverk (redaktörskap)
2020

Assisted living for the elderly-Features of a swedish model

C A Morgan Andersson
Architecture for Residential Care and Ageing Communities: Spaces for Dwelling and Healthcare, p. 131-141
Kapitel i bok
2019

Is it possible to feel at home in a patient room in an intensive care unit? Reflections on environmental aspects in technology-dense environments

Morgan Andersson, Isabell Fridh, Berit Lindahl
Nursing Inquiry. Vol. 26 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Bostadsforskare om Bostadskvalitet

Ola Nylander, Paula Femenias, Morgan Andersson et al
Rapport
2018

Perceived safety in extra-care housing for senior residents

Lisbeth Lindahl, Morgan Andersson, Jan Paulsson
Journal of Housing for the Elderly. Vol. 32 (1), p. 58-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Debatt – Hög tid för socialt bostadsbyggande.

Anna Braide, Inga Malmqvist, Jan Paulsson et al
Tidskriften Plan - Planering av stad och land. (2017/4), p. 46-47
Artikel i övrig tidskrift
2017

Normative and relational aspects of architectural space

C A Morgan Andersson
Nord, C., and Högström, E. (eds.) Caring Architecture: Institutions and Relational Practices. Newcastle upon Tyne, UK; Cambridge Scholars Publishing. 127-142, p. 127-142
Kapitel i bok
2017

Rum för god skolmiljö ur förvaltarens och byggherrens perspektiv. Medverkan och dialog i byggande och förvaltning.

C A Morgan Andersson
In de Laval, S. Skolans nya rum. En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur., p. 135-150
Kapitel i bok
2016

The use of common spaces in assisted living schemes for older persons: a comparison of somatic and dementia units

Morgan Andersson, Jan Paulsson, Inga Malmqvist et al
Ageing and Society. Vol. 36 (4), p. 837-859
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Normative and relative aspects of the usability of common spaces in assisted living for older people

Morgan Andersson
In Verma and Nenonen (eds.) ARCH 14, International Conference on research on health care architecture. Conference proceedings. Vol. Aalto University publication series (6/2015), p. 127-145
Paper i proceeding
2014

Assisted Living: Long-term housing solution or short-term care at the end of life?

Morgan Andersson
22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014
Poster (konferens)
2014

The relativity of common room usability in assisted living

Morgan Andersson
Proceedings of the RGS-IBG Annual International Conference 2014. London 26-29 August. Session title: The geographies of architecture, knowledge and care.
Övrigt konferensbidrag
2014

Exploring the Function and Use of Common Spaces in Assisted Living for Older Persons

Morgan Andersson, Nina Ryd, Inga Malmqvist
HERD. Vol. 7 (3), p. 98-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Att skapa hemkänsla på särskilt boende

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
Vårdmiljöns betydelse, p. 123-144
Kapitel i bok
2013

New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes.

Morgan Andersson, Christer Svennerlind, Inga Malmqvist et al
Facilities. Vol. 31 (1/2), p. 24-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Klargör hur bra boende för äldre bör planeras

Morgan Andersson
Husbyggaren (1/2011), p. 26-27
Artikel i övrig tidskrift
2011

Use and Usability of Assisted Living Facilities for the Elderly. An observation study in Gothenburg Sweden.

Morgan Andersson, Göran Lindahl, Inga Malmqvist
Journal of Housing for the Elderly. Vol. 25 (4), p. 380-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Contemporary Design of Facilities for Forensic Psychiatric Care in Sweden: Differing Visions and Outcomes

Morgan Andersson, Christer Svennerlind, Inga Malmqvist et al
Abstracts of the XXXII International Congress on Law and Mental Health, Berlin 17-23 July 2011, p. 201-
Paper i proceeding
2010

ASSISTED LIVING FACILITIES FOR THE OLD – ASPECTS OF USE AND USABILITY

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
HaCIRIC 2010, Edinburgh Scotland, PhD Workshop: Better healthcare through better infrastructure. 22 September 2010. Conference proceedings, p. 29-36
Paper i proceeding
2010

Ett besök på Trädgårdsgatans äldreboende - en anhörig reflekterar

Morgan Andersson
Abramsson, Marianne et al ed. Rum för Åldrande - Essäer om äldres boende. Linköping University., p. 50-55
Kapitel i bok
2010

Participant Observation Study of Use and Usability on five Assisted Living Facilities for the Old in Gothenburg Sweden

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
ENHR 2010, 4-7 July, ISTANBUL, 22nd International Housing Research Conference. WS-15: HOUSING AND LIVING CONDITIONS OF AGEING POPULATIONS. Conference proceedings, p. 1-14
Paper i proceeding
2007

Förväntningar

Morgan Andersson
Prytz, Joan ed. Rum för God Omvårdnad, p. 6-13
Kapitel i bok

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 2 forskningsprojekt

2017–

Äldre personers attityder till kvarboende i ordinär bostad med ökade behov av vård och omsorg

C A Morgan Andersson Byggnadsdesign
Ola Nylander Byggnadsdesign
Kaj Granath Byggnadsdesign
Göteborgs Stad
Chalmers

2016–

Säker arbetsmiljö och framgångsrikt åldrande. Studier i hemsjukvård och hemtjänst i ordinärt boende.

C A Morgan Andersson Byggnadsdesign
Helle Wijk Byggnadsdesign
Cecilia Pettersson Byggnadsdesign
Formas

Det kan finnas fler projekt där C A Morgan Andersson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.