Morgan Andersson

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Sedan 2014 arbetar Morgan som gästforskare inom Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA), parallellt med uppdraget som utvecklingsledare för FoU med inriktning mot fastighetsfrågor på Göteborgs Stad Lokalförvaltningen. Morgan Andersson arbetade mellan 2009-2013 som industridoktorand vid Chalmers Arkitektur med inriktning mot boende- och vårdmiljöer för äldre. Projektet handlade om den dagliga användningen av särskilda boendeformer för äldre med mål att återföra kunskapen från brukarskedet till förvaltnings- och projekteringsprocessen. Målet är att bidra med kunskap kring särskilt boende både till akademin och den offentliga sektorn, särskilt till kommunerna. Hans engagemang för äldres boendemiljöer började när han arbetade inom äldrepsykiatrin under 1980-talet. Sedan 1994 har Morgan arbetat som arkitekt inom Göteborgs Stad, först på Stadsbyggnadskontoret och sedan 1997 på olika befattningar inom Lokalförvaltningen med fastighetsfrågor och FoU-frågor som rör särskilt boende för äldre. Morgan har även arbetat med att studera nybyggnadsprojekt inom rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Källa: chalmers.se

Visar 21 publikationer

2018

Perceived safety in extra-care housing for senior residents

Lisbeth Lindahl, Morgan Andersson, Jan Paulsson
Journal of Housing for the Elderly. Vol. 32 (1), p. 58-72
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Bostadsforskare om Bostadskvalitet

Ola Nylander, Paula Femenias, Morgan Andersson et al
Rapport
2017

Rum för god skolmiljö ur förvaltarens och byggherrens perspektiv. Medverkan och dialog i byggande och förvaltning.

Morgan Andersson
In de Laval, S. Skolans nya rum. En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur., p. 135-150
Kapitel i bok
2017

Normative and relational aspects of architectural space

Morgan Andersson
Nord, C., and Högström, E. (eds.) Caring Architecture: Institutions and Relational Practices. Newcastle upon Tyne, UK; Cambridge Scholars Publishing. 127-142, p. 127-142
Kapitel i bok
2017

Debatt – Hög tid för socialt bostadsbyggande.

Anna Braide Eriksson, Inga Malmqvist, Jan Paulsson et al
Tidskriften Plan - Planering av stad och land. (2017/4), p. 46-47
Artikel i övriga tidskrifter
2016

The use of common spaces in assisted living schemes for older persons: a comparison of somatic and dementia units

Morgan Andersson, Jan Paulsson, Inga Malmqvist et al
Ageing and Society. Vol. 36 (4), p. 837-859
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Normative and relative aspects of the usability of common spaces in assisted living for older people

Morgan Andersson
In Verma and Nenonen (eds.) ARCH 14, International Conference on research on health care architecture. Conference proceedings. Vol. Aalto University publication series (6/2015), p. 127-145
Paper i proceeding
2014

Exploring the Function and Use of Common Spaces in Assisted Living for Older Persons

Morgan Andersson, Nina Ryd, Inga Malmqvist
HERD. Vol. 7 (3), p. 98-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Assisted Living: Long-term housing solution or short-term care at the end of life?

Morgan Andersson
22nd Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014
Poster (konferens)
2014

Att skapa hemkänsla på särskilt boende

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
Vårdmiljöns betydelse, p. 123-144
Kapitel i bok
2014

The relativity of common room usability in assisted living

Morgan Andersson
Proceedings of the RGS-IBG Annual International Conference 2014. London 26-29 August. Session title: The geographies of architecture, knowledge and care.
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2013

New Swedish forensic psychiatric facilities: visions and outcomes.

Morgan Andersson, Christer Svennerlind, Inga Malmqvist et al
Facilities. Vol. 31 (1/2), p. 24-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Klargör hur bra boende för äldre bör planeras

Morgan Andersson
Husbyggaren (1/2011), p. 26-27
Artikel i övriga tidskrifter
2011

Use and Usability of Assisted Living Facilities for the Elderly. An observation study in Gothenburg Sweden.

Morgan Andersson, Göran Lindahl, Inga Malmqvist
Journal of Housing for the Elderly. Vol. 25 (4), p. 380-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Contemporary Design of Facilities for Forensic Psychiatric Care in Sweden: Differing Visions and Outcomes

Morgan Andersson, Christer Svennerlind, Inga Malmqvist et al
Abstracts of the XXXII International Congress on Law and Mental Health, Berlin 17-23 July 2011, p. 201-
Paper i proceeding
2010

ASSISTED LIVING FACILITIES FOR THE OLD – ASPECTS OF USE AND USABILITY

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
HaCIRIC 2010, Edinburgh Scotland, PhD Workshop: Better healthcare through better infrastructure. 22 September 2010. Conference proceedings, p. 29-36
Paper i proceeding
2010

Participant Observation Study of Use and Usability on five Assisted Living Facilities for the Old in Gothenburg Sweden

Morgan Andersson, Inga Malmqvist
ENHR 2010, 4-7 July, ISTANBUL, 22nd International Housing Research Conference. WS-15: HOUSING AND LIVING CONDITIONS OF AGEING POPULATIONS. Conference proceedings, p. 1-14
Paper i proceeding
2010

Ett besök på Trädgårdsgatans äldreboende - en anhörig reflekterar

Morgan Andersson
Abramsson, Marianne et al ed. Rum för Åldrande - Essäer om äldres boende. Linköping University., p. 50-55
Kapitel i bok
2007

Förväntningar

Morgan Andersson
Prytz, Joan ed. Rum för God Omvårdnad, p. 6-13
Kapitel, populärvetenskapligt

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Morgan Andersson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.