Rum för god skolmiljö ur förvaltarens och byggherrens perspektiv. Medverkan och dialog i byggande och förvaltning.
Kapitel i bok, 2017

Författare

C A Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

In de Laval, S. Skolans nya rum. En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.

135-150
978-91-980422-6-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Byggproduktion

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-980422-6-9

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14