Rum för god skolmiljö ur förvaltarens och byggherrens perspektiv. Medverkan och dialog i byggande och förvaltning.
Book chapter, 2017

Author

Morgan Andersson

Chalmers, Architecture

In de Laval, S. Skolans nya rum. En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.

135-150

Subject Categories

Architectural Engineering

Construction Management

Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-980422-6-9

More information

Created

12/12/2017