Att skapa hemkänsla på särskilt boende
Kapitel i bok, 2014

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör något så ovanligt som att omfatta bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

fysisk miljö

arkitektur

Vårdmiljö

vårdvetenskap

Författare

Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Vårdmiljöns betydelse

123-144
978-91-44-07811-3 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan hälsovetenskap

Arkitektur

Omvårdnad

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-44-07811-3

Mer information

Skapat

2017-10-06