Att skapa hemkänsla på särskilt boende
Book chapter, 2014

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör något så ovanligt som att omfatta bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

fysisk miljö

arkitektur

Vårdmiljö

vårdvetenskap

Author

Morgan Andersson

Chalmers, Architecture

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture

Vårdmiljöns betydelse

123-144

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Other Health Sciences

Architecture

Nursing

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-44-07811-3

More information

Created

10/6/2017