Ett besök på Trädgårdsgatans äldreboende - en anhörig reflekterar
Kapitel i bok, 2010

Äldreboende

äldre

särskilt boende

åldrande

Författare

Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur

Abramsson, Marianne et al ed. Rum för Åldrande - Essäer om äldres boende. Linköping University.

50-55
978-91-7393-307-0 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7393-307-0

Mer information

Skapat

2017-10-06