Klargör hur bra boende för äldre bör planeras
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

1/2011 26-27

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08