Klargör hur bra boende för äldre bör planeras
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur

Husbyggaren

0018-7968 (ISSN)

26-27

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap