Potential för kvarboende.
Kapitel i bok, 2022

bostäder för äldre

Författare

C A Morgan Andersson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kaj Granath

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Bra bostäder för seniorer.

95-100
978-91-7917-153-7 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2023-02-09